Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej
Sídlo:
Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
35540800
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť