Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola
Sídlo:
Slovenská Kajňa 54, 09402 Slovenská Kajňa
IČO:
37873342
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť