Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Školská jedáleň Sídlisko II, Vranov nad Topľou
Sídlo:
Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou
IČO:
37873482
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť