Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica)
Sídlo:
Slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
IČO:
00161594
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť