Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto
Sídlo:
Štúrova ulica 467, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO:
37812491
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť