Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredné odborné učilište strojárske
Sídlo:
Kukučínova 483/12, 05826 Poprad
IČO:
00891541
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť