Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola so sídlom v Detve, Obrancov mieru č. 876/5
Sídlo:
Obrancov mieru 876/5, 96212 Detva
IČO:
42001170
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť