Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Žbince 145
Sídlo:
Žbince 145, 07216 Žbince
IČO:
42104378
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť