Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo:
J. Červeňa 34, 97101 Prievidza
IČO:
42150299
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť