Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola Nemšová
Sídlo:
Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová
IČO:
37916173
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť