Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Sídlo:
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
IČO:
34059172
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť