Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Ruská Poruba s vyučovacím jazykom ukrajinským
Sídlo:
Ruská Poruba -, 09408 Ruská Poruba
IČO:
37876961
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť