Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Sídlo:
Tatranská 21, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
42089051
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť