Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra
Sídlo:
Levická 40, 94901 Nitra
IČO:
00596876
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť