Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Nižný Klátov
Sídlo:
Nižný Klátov 33, 04412 Nižný Klátov
IČO:
35544228
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť