Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo:
Slovenskej jednoty 29, 04001 Košice-Sever
IČO:
00079171
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť