Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Jablonica
Sídlo:
Školská 1, 90632 Jablonica
IČO:
37836994
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť