Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
Sídlo:
Školská 20, 05501 Margecany
IČO:
35546328
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť