Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Szabóa
Sídlo:
Školská 936/1, 92901 Dunajská Streda
IČO:
36081019
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť