Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Sídlo:
Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
IČO:
35985143
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť