Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Ul. 8. mája 640/39, Svidník
Sídlo:
Ul. 8.mája 640/39, 08901 Svidník
IČO:
36158429
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť