Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V ŠARIŠSKOM ŠTIAVNIKU
Sídlo:
Šarišský Štiavnik -, 09042 Šarišský Štiavnik
IČO:
36158330
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť