Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Dlhé Pole
Sídlo:
Dlhé Pole č.s. 38, 01332 Dlhé Pole
IČO:
37813293
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť