Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola
Sídlo:
Novohradská 2, 98401 Lučenec
IČO:
37890107
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť