Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Kostolné nám. 4, 94603 Kolárovo
IČO:
00513474
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť