Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
Sídlo:
Cintorínska 3, 06001 Kežmarok
IČO:
37874161
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť