Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Sídlo:
Ul. F. Hečku 25, 93447 Levice
IČO:
42115469
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť