Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Skalica
Sídlo:
Vajanského 2, 90901 Skalica
IČO:
37838181
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť