Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola
Sídlo:
Slovenská Ľupča - Príboj 544, 97613 Slovenská Ľupča
IČO:
17053803
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť