Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola, Komenského č. 2, Štúrovo
Sídlo:
Komenského 2, 94301 Štúrovo
IČO:
37860887
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť