Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Sídlo:
Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou
IČO:
31118682
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť