Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola v Chmeľovej s vyučovacím jazykom ukrajinským
Sídlo:
Chmeľová 136, 08635 Chmeľová
IČO:
37876953
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť