Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liečebno-výchovné sanatórium
Sídlo:
Čakany 7, 93040 Čakany
IČO:
00014478
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť