Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Sídlo:
Nám. Sv. Štefana 1533/3, 92938 Dunajská Streda
IČO:
00162329
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť