Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Sídlo:
Záhradnícka 19, 97101 Prievidza
IČO:
34059113
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť