Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kolárovo
Sídlo:
Remeselnícka 2, 94603 Kolárovo
IČO:
34041907
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť