Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ANIMA - Domov sociálnych služieb
Sídlo:
Andreja Kmeťa 2, 07101 Michalovce
IČO:
31954723
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť