Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola
Sídlo:
Východná 715, 03232 Východná
IČO:
37815687
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť