Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum voľného času v Trenčíne, Východná 9, Trenčín
Sídlo:
Východná 9, 91108 Trenčín
IČO:
36126616
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť