Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Sídlo:
Kollárova 55, 97401 Banská Bystrica
IČO:
31930859
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť