Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola
Sídlo:
Mirka Nešpora 22, 08001 Prešov
IČO:
42085501
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť