Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola s materskou školou Šurany, Ul. MDŽ č. 26, 942 01 Šurany
Sídlo:
MDŽ 26, 94201 Šurany
IČO:
37864122
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť