Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre
Sídlo:
Gemerské Dechtáre 6, 98004 Gemerské Dechtáre
IČO:
37892720
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť