Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo:
ul.SNP 227/23, 02801 Trstená
IČO:
37976702
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť