Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
Sídlo:
A. F. Kollára 234, 01306 Terchová
IČO:
00623521
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť