Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Sídlo:
Sládkovičova 311, 96237 Kováčová
IČO:
35984767
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť