Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
Sídlo:
Ul. Eötvösa 35, 94533 Komárno
IČO:
36102784
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť