Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obchodná akadémia Trnava
Sídlo:
Kukučínova 34/1191, 91729 Trnava
IČO:
00162001
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť