Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok
Sídlo:
Rakúsy 81, 05976 Rakúsy
IČO:
37874357
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť