Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom
Sídlo:
Horný rad 566/89, 90613 Brezová pod Bradlom
IČO:
36128589
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť